Jak zaměřit venkovní parapety

Jak zaměřit venkovní parapety

Abychom vám mohli připravit parapet, který přesně zapadne k vašemu oknu, je důležité, abyste nám sdělili přesnou délku a požadovanou šířku (=hloubku) parapetu.

Hloubka parapetu: 

Hloubku venkovního parapetu určíte tak, že si nejdříve změříte hloubku špalety (= hloubku podezdívky):

Jak zaměřit parapety

Pokud však bude parapet zapuštěn pod okno o něco hlouběji, než je vlastní špaleta, změřte tento rozměr. Hloubku měřte raději na více místech a berte tu největší naměřenou.

K získané míře pak přičtete 30 až 40 milimetrů a získáte doporučenou hloubku parapetu. Tažené linkové parapety se vyrábějí jen v určitých hloubkách a nedají se zužovat, takže objednávejte vždy nejbližší větší hloubku než je ta doporučená. Menší přesah než zmíněných 30 až 40 mm nedoporučujeme kvůli odkapávání vody na fasádu.

Délka parapetu: 

U venkovních parapetů mohou nastat dva případy. Buď již máte venku hotové začištěné omítky a parapet i koncovka končí u čisté omítky. V tomto případě se používají hliníkové koncovky pro montáž po omítce:  

Al koncovka po omítce

Pokud nemáte ještě hotové špalety (tzn. nemáte zvenku hotové omítky), můžete parapet i s koncovkou zapustit do omítky. V takovém případě se používají hliníkové koncovky pro montáž před omítkou:

Al koncovka před omítkou

Pokud jsou tedy omítky již hotové (ostění je již omítnuté a parapet se tedy nebude zapouštět), změřte rozměr mezi špaletami, viz. obrázek níže. Od získaného rozměru odečíst 6 až 8mm (síla obou koncovek + prostor pro dilataci parapetu).

4

Příklad:

Naměříte 1500mm.   Pak 1500 - 8mm = potřebná délka 1492mm.

Použijte hliníkové koncovky pro montáž po omítce. Anebo můžete zvolit koncovky plastové, ty jsou univerzální.

Pokud omítky hotové nejsou (ostění ještě omítnuté není a parapet se tedy bude zapouštět), je postup měření stejný. Změřte rozměr mezi špaletami a od získaného čísla odečtěte 6 až 8mm (síla obou koncovek + prostor pro dilataci parapetu).

5

Příklad:

Naměříte 1500mm.   Pak 1500 - 8mm = potřebná délka 1492mm.

Tentokrát však použijte hliníkové koncovky pro montáž před omítkou. Anebo můžete namísto hliníkových zvolit koncovky plastové, ty lze použít jak pro montáž před omítkou, tak i po aplikaci omítky.

x

Vnitřní parapety

PVC Krytky

Tyto koncovky jsou univerzální, můžete je použít jak před aplikací omítky, tak v případě hotových omítek. Jsou tvarem a principem podobné hliníkovým koncovkám před omítkou.


Venkovní parapety

PVC Krytky

Tyto koncovky jsou univerzální, můžete je použít jak před aplikací omítky, tak v případě hotových omítek. Jsou tvarem a principem podobné hliníkovým koncovkám před omítkou.

Hliníkové krytky před omítkou

Tyto koncovky zvolte v případě, že na domě omítku ještě nemáte hotovou. Omítka pak částečně koncovky přikryje, budou v ní zapuštěné. Tyto koncovky je však možné použít i v případě, že jsou omítky již hotové.

Hliníkové krytky po omítce

Tyto koncovky volte v případě, že kolem oken máte omítku již hotovou. Koncovka pak k čisté omítce přiléhá a případné nerovnosti se zatmelí. Tyto koncovky není vhodné použít, pokud nejsou omítky hotové.