Jak na správnou aplikaci PU pěny.

Kolik složek má jednosložková pěna?

Kolik složek má jednosložková pěna? Není to tak jednoduché, jak to vypadá. Běžná a nejčastěji používaná polyuretanová pěna je označována jako jednosložková pěna. Ve skutečnosti ale obsahuje složek celou řadu. Základ pěny tvoří polymerová složka (směs izokyanátů a polyolů další přísady, které umožňují polymerizaci a vytvrzení pěny za přítomnosti vlhkosti) a je zodpovědná za tvrdnutí a vytváření pevné struktury. Druhou hlavní složkou „jednosložkové“ pěny je hnací plyn, obvykle izolační plyn jako například izobutan nebo butan, který slouží k vytváření pěnové struktury a vytlačování pěny z dózy. Tento plyn je stlačen v tlakové nádobě a uvolňuje se při aplikaci pěny. A pak se v tom vyznejme, že?

To podstatné je, že k vytvrzení jednosložkové pěny je potřeba voda, např. vlhkost ze vzduchu a že taková pěna tvrdne, neboli vyzrává zvenku dovnitř. Při aplikaci dvousložkové pěny není vzdušná vlhkost potřeba a k jejímu vytvrzení slouží speciální vytvrzovací složka umístěna v malé nádobce v dóze s pěnou. Tato složka musí být aktivována se zbytkem dózy před započetím práce. Dvousložková pěna, na rozdíl od té jednosložkové, vytvrzuje rovnoměrně.

Protřepat, nemíchat.

Před použitím jednosložkové pěny je dózu třeba řádně protřepat. A to hned z několika důvodů. Polymer a hnací plyn se při skladování oddělí a před zpracováním se musí znovu smíchat. Po smíchání složek v dóze z ní PU pěna lépe vychází a má mnohem lepší strukturu a vyšší výtěžnost. Navíc tím zamezíme tomu, aby uvnitř dózy zůstaly zbytky. Pokud trvá zpracování pěny déle, je nutné protřepání opakovat. 

1


Chce to klid, a pěnu v teple.

Při používání PU pěn je dobré si dát pozor na správnou teplotu zpracování, která je běžně při teplotách mezi 5°-25°C. Optimální teploty pro dózu a zdivo jsou kolem 20°C. Při nedodržení aplikačních teplot pěna špatně přilne k podkladu, stává se křehkou, prodlužuje se doba vytvrzení. V chladném počasí používáme, jako alternativu zimní pěnu, které mají teplotu zpracování až -10°C. Je ale vždy doporučeno dózu s PU pěnou uchovávat při pokojové teplotě. K tomu můžou sloužit termoboxy, které máme také v nabídce.  Plechovku PU pěny ale nikdy nezahřívejte, stlačený hnací plyn se rozpíná příliš rychle a může dojít k prasknutí nádoby. 

 2

 

 

A jdeme na to.

1. Při aplikaci dózu držte vždy ventilem dolů 

 7

2. Jak jsme již říkali, jednosložková pěna potřebuji k vyzrávání vlhkost, proto navlhčete podklad a také nanesenou pěnu. Zrychlíme tím vytvrzování, získáme vyšší výtěžnost z dózy a lepší struktury samotné pěny. 

4

3. U svislých spojů pěňte vždy zdola nahoru, zejména pokud se jedná o širokou spáru. Tímto způsobem se pěna ‘‘usazuje‘‘ na již aplikované pěně a nedochází k jejímu propadání. 

 5

4. Neodřezávejte pěnu příliš brzy, pouze zcela vytvrzenou pěnu lze jednoduše odříznout nožem. Pokud byste pěnu řezali příliš brzy, narušili byste proces vytvrzování a pěna by se rozpadala. Dbejte na pokyny o době řezatelnosti, která je vždy uvedena v technických listech, nebo přímo na dóze pěny. 

 6

5. Vytvrzenou pěnu chraňte před světlem. Pěna je odolná proti hnilobě a rozkladu, ale není odolná proti světlu, UV záření a při delším vystavení povětrnostním vlivům pěna degraduje, žloutne a stárne. Proto je potřeba ji, co nejdříve zakrýt. Nejlépe omítkou, pokud nejsou použity okenní fólie. Okenní fólie ale v tomto případě jednoznačně doporučujeme. 

3

x

Vnitřní parapety

PVC Krytky

Tyto koncovky jsou univerzální, můžete je použít jak před aplikací omítky, tak v případě hotových omítek. Jsou tvarem a principem podobné hliníkovým koncovkám před omítkou.


Venkovní parapety

PVC Krytky

Tyto koncovky jsou univerzální, můžete je použít jak před aplikací omítky, tak v případě hotových omítek. Jsou tvarem a principem podobné hliníkovým koncovkám před omítkou.

Hliníkové krytky před omítkou

Tyto koncovky zvolte v případě, že na domě omítku ještě nemáte hotovou. Omítka pak částečně koncovky přikryje, budou v ní zapuštěné. Tyto koncovky je však možné použít i v případě, že jsou omítky již hotové.

Hliníkové krytky po omítce

Tyto koncovky volte v případě, že kolem oken máte omítku již hotovou. Koncovka pak k čisté omítce přiléhá a případné nerovnosti se zatmelí. Tyto koncovky není vhodné použít, pokud nejsou omítky hotové.