Mušlové chrániče sluchu: Nepostradatelný doplněk pro ochranu sluchu

Meesenburg_2022_Werkstatt_11

Sluch je jedním z našich nejdůležitějších smyslů, který nám umožňuje vnímat zvuky okolního světa, komunikovat s ostatními a bezpečně se pohybovat v prostředí kolem nás. Bohužel však může být snadno poškozen, ať už dlouhodobým vystavením hlasitým zvukům nebo jednorázovým, ale extrémně hlasitým událostem. Proto je důležité chránit svůj sluch, zejména v prostředích, kde jsou hlasité zvuky běžnou součástí, jako jsou dílny, nebo staveniště.

Základním parametrem pro výrobky na ochranu sluchu je zvukový útlum, který poskytují. Měření útlumu sluchových chráničů je důležitým procesem zajišťujícím jejich účinnost. Nejčastěji se používá metoda označovaná jako "real ear attenuation at threshold" (REAT). Tato metoda měří útlum chráničů sluchu přímo na uších uživatele za různých hlasitostí zvuků. Uživatel je postaven do akustické kabiny a jsou mu přehrávány různé zvukové frekvence a úrovně hlasitosti, zatímco jsou měřeny úrovně zvuku v jeho uších s a bez použití chráničů sluchu.

Normy pro sluchátka jsou stanoveny podle mezinárodních standardů, jako je například norma EN 352-1 pro chrániče sluchu. Tato norma specifikuje požadavky na ochranu sluchu poskytovanou chrániči sluchu a stanovuje minimální úrovně útlumu, které chrániče musí dosahovat při různých frekvencích zvuku.

Jaké jsou možnosti ochrany sluchu

Rozdíly mezi jednotlivými typy chráničů sluchu mohou být také v jejich konstrukci a způsobu nošení. Některé chrániče sluchu jsou ve formě "mušlí", které se připevňují na uši a poskytují účinnou ochranu prostřednictvím izolace zvuku. Jiné typy chráničů sluchu jsou ve formě "špuntů", které se vsouvají do zvukovodu uší a tvoří těsnou těsnící zátěž, která brání pronikání hlasitého hluku. Každý typ chrániče sluchu je tedy jedinečný a může splňovat různé potřeby uživatelů v závislosti na jejich konkrétních požadavcích a prostředí, ve kterém jsou používány.

Mušlové chrániče jsou jedním z nejúčinnějších způsobů ochrany sluchu. Tyto chrániče, obvykle vyrobené z pevného plastu nebo kovu a obložené měkkým materiálem, jsou navrženy tak, aby snížily úroveň zvuku dosahujícího uší a chránily je před poškozením. Používání mušlových chráničů sluchu by mělo být samozřejmostí v prostředích, kde jsou lidé vystaveni hlasitým zvukům. 

sluchatka-stroxx-fm1-meesenburg-1  sluchatka-stroxx-fm2-meesenburg-1  sluchatka-stroxx-fm3-meesenburg-1

Pracovní mušlová sluchátka STROXX FM

  • Úroveň redukce hluku (SNR): 30 - 34 decibelů
  • Materiál: Plast-ABS
  • Nastavitelné
  • Vyhovuje normě EN352-1:2020

Mušlové chrániče sluchu pomáhají snižovat úroveň zvuku dosahujícího uší, což snižuje riziko poškození sluchu. V prostředích jako jsou staveniště, továrny nebo letiště jsou pracovníci vystaveni silným hlukům, které při dlouhodobém působení mohou způsobit poškození sluchu. Používání mušlových chráničů sluchu je základní bezpečnostní opatření, které chrání sluch zaměstnanců. Chrániče sluchu nejsou ale jen výsadou stavenišť a dílen. Při outdoorových aktivitách jako je lov, střelba, motokros nebo jízda na motocyklu jsou lidé také vystaveni vysokým úrovním hluku. Používání chráničů sluchu je nezbytné pro ochranu sluchu i v těchto situacích.

Důležité je také uvědomit si, že každý jedinec má jedinečné anatomické vlastnosti svých uší, což může ovlivnit účinnost a pohodlí použití konkrétního typu chráničů sluchu. Proto je důležité vybrat si chrániče sluchu, které nejen poskytují požadovanou úroveň ochrany sluchu, ale také jsou pohodlné a vhodné pro individuální potřeby uživatele. Při výběru chráničů sluchu je proto důležité zvážit různé faktory, včetně úrovně útlumu, konstrukce, pohodlí a individuálních preferencí uživatele. Investice do kvalitních chráničů sluchu, které odpovídají potřebám a prostředí uživatele, může přispět k ochraně sluchu a zachování zdraví uší po celý život.

 

x

Vnitřní parapety

PVC Krytky

Tyto koncovky jsou univerzální, můžete je použít jak před aplikací omítky, tak v případě hotových omítek. Jsou tvarem a principem podobné hliníkovým koncovkám před omítkou.


Venkovní parapety

PVC Krytky

Tyto koncovky jsou univerzální, můžete je použít jak před aplikací omítky, tak v případě hotových omítek. Jsou tvarem a principem podobné hliníkovým koncovkám před omítkou.

Hliníkové krytky před omítkou

Tyto koncovky zvolte v případě, že na domě omítku ještě nemáte hotovou. Omítka pak částečně koncovky přikryje, budou v ní zapuštěné. Tyto koncovky je však možné použít i v případě, že jsou omítky již hotové.

Hliníkové krytky po omítce

Tyto koncovky volte v případě, že kolem oken máte omítku již hotovou. Koncovka pak k čisté omítce přiléhá a případné nerovnosti se zatmelí. Tyto koncovky není vhodné použít, pokud nejsou omítky hotové.