Jak vybrat správný dveřní zámek

Výběr dveřního zámku může být někdy pořádný oříšek. Při výběru zámku je třeba zvážit několik faktorů a zejména správně určit rozměry a typ zámku. Pro hlavní vstupní dveře jsou dnes již standardem vícebodové zámky, které poskytují vyšší úroveň zabezpečení než běžné jednobodové zámky. Rozdíl mezi jednobodovým a vícebodovým zámkem je v počtu bodů, kde se západka zasune do zámkového pouzdra, nebo takzvaného protiplechu. Zatímco jednobodový zámek má jen jeden bod, vícebodový zámek má dva nebo více bodů, což zvyšuje úroveň bezpečnosti a odolnosti proti neoprávněnému vstupu.

jedno a vice
Jednobodový zámek je zámek, který má jednu západku, která zamyká dveře. Je to základní typ zámku, běžně používaný na vnitřních dveřích nebo na dveřích, které neslouží jako hlavní vchod do domu. A právě těmto zámkům věnujeme dnešní článek.


Jednobodové zámky lze podle typu zamykání rozdělit do tří resp. čtyř kategorií na zámky na obyčejný klíč, na cylindrickou vložku a na zámky určené pro zamykání toalet a koupelen. Dále je možné přidat ještě zámky na takzvaný dozický klíč, což je obdoba klíče klasického, který je navíc opatřen vyfrézovanou drážkou pro vyšší bezpečnost.

Všechny tyto zámky pracují na stejném principu, kdy jsou dveře otevírané stiskem kliky, při kterém se vysouvá a zasouvá střelka zámku. Klíčem, nebo knoflíkem se pak odemyká, nebo zamyká ovládá závora zámku.

Pro určení správného typu nového zámku, je zapotřebí vymontovat zámek původní. Podle typu kování odmontujte štítek kování s klikou, nebo odmontujte samostatné kliky dveří povolením šroubku na jejich spodní straně a kliky vytáhněte. Následně je zapotřebí vysunout takzvaný čtyřhran, který obě kliky spojuje. Pokud jsou dveře opatřeny cylindrickou vložkou, je nutné ještě v čele dveří povolit šroub a vytáhnout šroub, který vložku drží. Pote již stačí odšroubovat šrouby v čele zámku a vytáhnout celý zámek ven.

Nyní je potřeba vyndaný zámek správně přeměřit.

rozměr zámku
Pro správný výběr nového zámku je zapotřebí zjistit rozteč, zádlab, dornmass (zkr. dorn), šířku a výšku čela.

  • Roztečí se rozumí vzdálenost mezi osou kliky a osou otvoru pro klíč nebo středu kruhového otvoru pro vložku. Běžně je tento rozměr 72, 78, 90, nebo 92 mm.

 

  • Zádlab, nebo také hloubka zámku je rozměr od štítku po jeho samotný okraj. Nejčastěji je tato hodnota 30 do 80 mm.

 

  • Dorn (angl. backset) je vzdálenost od čela zámku po osu otvoru na kliku. Běžně od 30 do 60 mm.

 

  • Šířka čela může mít hodnotu od 16 mm, přes nejběžnější 20 mm až po širší 22, nebo 24 mm.

 

  • Výška čela je pak nejdelší vzdálenost od obou okrajů čela

 

Důležité je rovněž zvolit správnou orientaci střelky zámku. Ta je totiž jiná pro levé a pravé dveře. Pro levé dveře, je zapotřebí levá střelka a pro pravé pravá. Můžete také zvolit zámek s pravolevou střelkou, tedy takový, kde si dle potřeby můžete střelku snadno otočit. Levou střelku poznáte snadno tak, že kolmá strana střelky (nezkosená) je na levé straně. Pravá zase napravo.

orientace

 

Existují rovněž zámky panikové, magnetické, protipožární, či zámky s tichou střelkou zajišťující vyšší komfort při manipulaci se zámkem.

Pokud jste vybrali správný zámek, zbývá jej již jen namontovat do dveří. Postup je velmi jednoduchý, podobně jako při vyndání zámku. Nejprve je zapotřebí zámek vložit zpět do otvoru a přišroubovat v čele zámku ke dveřím. Poté se vloží a připevní vložka zámku, čtyřhran klik, nebo štítek a upevní se kliky.

Gratulujeme, Váš nový zámek je na místě.

 

Pokud si nevíte s výběrem zámku rady, kontaktujte nás na chatu, rádi Vám poradíme.

x

Vnitřní parapety

PVC Krytky

Tyto koncovky jsou univerzální, můžete je použít jak před aplikací omítky, tak v případě hotových omítek. Jsou tvarem a principem podobné hliníkovým koncovkám před omítkou.


Venkovní parapety

PVC Krytky

Tyto koncovky jsou univerzální, můžete je použít jak před aplikací omítky, tak v případě hotových omítek. Jsou tvarem a principem podobné hliníkovým koncovkám před omítkou.

Hliníkové krytky před omítkou

Tyto koncovky zvolte v případě, že na domě omítku ještě nemáte hotovou. Omítka pak částečně koncovky přikryje, budou v ní zapuštěné. Tyto koncovky je však možné použít i v případě, že jsou omítky již hotové.

Hliníkové krytky po omítce

Tyto koncovky volte v případě, že kolem oken máte omítku již hotovou. Koncovka pak k čisté omítce přiléhá a případné nerovnosti se zatmelí. Tyto koncovky není vhodné použít, pokud nejsou omítky hotové.